Uppdatering strategiförändring

Som en del i den strategiförändring som ESEN esports AB (publ) (”Bolaget”) tidigare meddelat att man nu genomgår har koncernen under hösten genomfört flera strukturella förändringar i organisationen och kommer börja se effekterna av detta på kostnadsbesparingar i det fjärde kvartalet.  Bedömningen i dagsläget är att de totala kostnaderna nästkommande månad kommer att sjunka till ca 700 tusen kronor från en tidigare nivå på omkring 900 tkr, vilket motsvarar en procentuell minskning med 22%

Detta är ett naturligt första steg i den process som vi just nu genomgår för att skapa rätt förutsättningar för koncernens samtliga bolag, samt öppna upp möjligheten framöver för potentiella förvärv och lönsamhet inom koncernen.

Samtidigt som bolaget genomför kostnadseffektiviseringar för att nå lönsamhet inom koncernen, ser vi att försäljningen ökar. Slutet av Q3 ökade försäljningen med 101 tkr och 30% från augusti till september i Sverige. Samtidigt som ESEN Danmark beräknas komma nå break-even kring årsskiftet i enlighet med plan.

Bolaget har som mål att inom kort ge en uppdatering gällande nya aktiviteter som medför ytterligare kostnadsbesparingar, samt kunna meddela framdrift i de förvärvsdiskussioner som påbörjats.

Denna information är sådan som ESEN esports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-15 10:07 CET.

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN eSports AB
+46 735 81 83 82
johan@esenstudio.com