Uppdatering LOI Battleriff

Sändnings och produktionsbolaget ESEN eSports AB (Bolaget) meddelar idag att förhandlingen fortgår och Bolaget har idag lagt fram ett konkret förslag till Battleriffs ägare.

Erbjudandet består av ett förvärv av samtliga utestående aktier genom en riktad emission till Battleriffs ägare på totalt 6 533 239 st aktier. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i ESEN eSports AB till 16 225 239 st aktier.

– Jag är oerhört glad att vi idag kan presentera ett förslag som gör vi kommer arbeta tillsammans med Battleriff på de fantastiska möjligheter som finns. Reaktionerna från kunder, prospekts, partners och resten av marknaden när vi annonserade avsiktsförklaringen har varit väldigt positiva säger Joakim Stenberg, vd ESEN

– Genom förvärvet av Battleriff skapas ett unikt skalbart affärskoncept där man blandar offline- med online aktiviteter. ESENs esport-studio i kombination med Battleriffs virtuella esport arena har en stark tillväxtpotential som ligger helt rätt i tiden. Det finns det en stor efterfrågan på esport ”content” som ESEN i sin nya kostym har unika möjligheter att leverera. Vi ser med stor tillförsikt fram emot den fortsatta utvecklingen säger Mikael Larsson, styrelseordförande i Battleriff Gaming AB

– Vi har förmånen att verka i en marknad som växer snabbt när upplevelser i allt större grad blir digitala men det är en marknad som samtidigt är i sin begynnelse och är i ständig förändring. Genom samgåendet så får vi en större agilitet för att verka snabbt i denna marknad och därigenom accelerera leveransen av värde för ESENs och Battleriffs ägare, säger Per Hägerö, styrelseordförande i ESEN eSports AB. 

Översikt av erbjudandet

Förvärvet sker genom förvärv av Battleriff AB och tillhörande dotterbolag och sker på skuldfri basis. Främsta tillgångar i Battleriff är den tekniska plattformen, varumärketsamt de avtal och rättigheter som finns knutna till Battleriff. 
 

Aktieägare som representerar över 50% av kapital och röster i Battleriff har ställt sig positiva till budet och styrelsen i Battleriff ställer sig positiva till budet. 

Erbjudandet är bland annat villkorat av att ESENs aktieägare vid ordinarie bolagsstämma bemyndigar styrelsen att emittera nya stamaktier i ESEN. Styrelsen i ESEN ställer sig positiva till förslaget och rekommenderar stämman att rösta för förslaget. Större ägare i ESEN har ställt sig positiva till förslaget samt har förbundit sig att vid bolagsstämman rösta för det bemyndigande som kommer framläggas på bolagsstämman.

Efter gängse slutgiltlig due-diligicence process samt ovanstående bemyndigande beräknas bolaget tillträda Batteriff AB per senast 2020-06-01. 

Tidsplan

  • Slutgiltig due diligence klar 2020-04-18
  • Bolagsstämma ESEN eSports AB 2020-05-14
  • Beräknad tillträde senast 2020-06-01

Kontakt

Joakim Stenberg, vd ESEN eSports

+46 70 772 87 72

joakim@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm. 

Om Battleriff

Battleriff är en virtuell eSports-plattform där spelare kan förhöja sin spelupplevelse på olika sätt. Plattformen har varit under utveckling i ca 4 år med mer än 20 miljoner SEK investerat i utveckling. 

Battleriff plattformen är generisk och kan hantera de flesta typer av esport spel, såväl PC- som konsollbaserade, med eller utan API, och är framför allt skalbar volym mässigt. Förutom pågående liga i Hearthstone , finns, i ”Stealthmode”, spelen Smite, FIFA, League of Legends och Call of Duty som spelats tidigare. Likaså finns funktioner, också i ”Stealthmode”, för ”Real Money Challenges” i form av wallets och betallösningar.

Plattformen är specialiserad på s.k. ligor eller ”Ladders” där man under en bestämd tidsperiod spelar så många spel man kan och får då algoritm-beräknade ranking scores (ex. på basis av vinst eller förlust och motpartens ranking) som placerar dig på resultatlistan. Battleriffs laddersystem kan i princip hantera obegränsat antal samtida spelare. Till plattformen är kopplad en marketplace där man kan byta till sig produkter på basis av de ”Riffpoints” man tjänat via sina aktiviteter på plattformen. Riffpoint är en semi-virtuell valuta som enbart är gångbar på plattformen. På market place kan även sponsorer lägga ut och exponera sina produkter.

Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020.