Statusuppdatering

ESEN esports AB (bolaget) har sedan årsskiftet positionerat sig väl för att implementera en ny strategi och inriktning som ursprungligen meddelats den 15 oktober i ett pressmeddelande. Detta genom både en riktad emission, samt försäljning av utvalda delar av verksamheten.

Först och främst är det glädjande att se det helägda dotterbolaget 2Prove AB leverera enligt prognosen som bolaget hade när ESEN genomförde köpet i mars 2021. Bolaget ser ut att leva upp till förväntat resultat och har en fortsatt ambition att växa under 2022.

Sedan slutet av föregående år har bolaget arbetat intensivt med att identifiera potentiella förvärv som speglar bolagets ambitioner. Vi anser att på den korta tid som gått har vi kommit en bra bit på vägen. Bolaget har blivit approcherade och själva identifierat ett par bolag som vi anser är intressanta. Vi hoppas att inom en snar framtid kunna kommunicera ut nästa steg i processen.

Med vänliga hälsningar

Alexander Dypbukt, Tf VD

+46 736 00 16 84
alexander@esenesports.com