Komplettering gällande information om avslutad företrädesemission

Esen esports AB meddelar som komplettering till tidigare pressmeddelande, att Bolagets Emissionskostnad uppgår till totalt ca 1 miljon SEK och kontanta ersättningar till emissionsgaranter som belastar emissionslikviden uppgår till ca 297 654,14 SEK.

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN eSports AB
+46 70 269 14 66

per@hagero.nu
 

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.