Kommuniké från extra bolagsstämma i ESEN esports AB

Extra bolagsstämman i ESEN E-Sports AB (”ESEN” eller ”Bolaget”) hölls idag den 10  januari 2022, varvid bolagsstämman fattade följande beslut.

Val av Revisor
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja Melcob Revision & Rådgivning, med Andreas Folke som huvudansvarig revisor.

För ytterligare information avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.esenesports.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Hägerö, Styrelseordförande ESEN eSports AB
Tel: 070-2691466
E-post: ir@esenesports.com