Pressmeddelanden

ESEN ingår LOI med Battleriff Gaming

Sändnings och produktionsbolaget ESEN eSports AB (Bolaget) meddelar idag att man ingår en avsiktsförklaring (LOI) om förvärv av Battleriff Gaming. Battleriff tillhandahåller en flexibel  spelplattform

Läs mer

Bokslutskommuniké 2019

VD ORD När vi nu summerar året så ser vi att resultatmässigt visar Q4 på ett kraftigt förbättrat resultat. De omstruktureringar vi har genomfört under

Läs mer