Pressmeddelanden

Delårsrapport 3 2020

Först vill jag tacka alla de som deltog i emissionen. Det var min första emission som VD och det är verkligen skönt att den blev

Läs mer

ESENs företrädesemission övertecknad

ESEN esports AB (”ESEN” eller ”Bolaget”) meddelar idag att den företrädesemission av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner som beslutades av styrelsen den 18 september 2020 (”Företrädesemissionen”),

Läs mer