Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i ESEN eSports AB (publ), 559022-4506, kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 april 2021 kl. 11:30 i ESEN eSports ABs lokaler, Johannesfredsgatan 5,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2020

VD ORD När man tittar tillbaka på året som gick är ju känslorna delade. Pandemin som helt ändrade förutsättningar att leva och bedriva en verksamhet.

Läs mer

Delårsrapport 3 2020

Först vill jag tacka alla de som deltog i emissionen. Det var min första emission som VD och det är verkligen skönt att den blev

Läs mer

ESENs företrädesemission övertecknad

ESEN esports AB (”ESEN” eller ”Bolaget”) meddelar idag att den företrädesemission av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner som beslutades av styrelsen den 18 september 2020 (”Företrädesemissionen”),

Läs mer