Pressmeddelanden

Delårsrapport 3 2021 ESEN esports AB

NYCKELTAL Detta är första tillfället som koncernredovisning upprättas för kvartalsrapport tre, siffrorna inom parantes avser moderbolagets siffror vid förra årets kvartalsrapport tre.  FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR

Läs mer

Uppdatering strategiförändring

Som en del i den strategiförändring som ESEN esports AB (publ) (”Bolaget”) tidigare meddelat att man nu genomgår har koncernen under hösten genomfört flera strukturella

Läs mer

Halvårsrapport 2021

VD har ordet. Ökad omsättning för hela koncernenVi rapporterar en ökad omsättning för hela den samlade koncernen. Detta beror på ett flertal faktorer som fallit

Läs mer

Delårsrapport 1 2021 ESEN esports AB

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2021: • Totala intäkter uppgick till 0,2 MSEK• Rörelseresultat uppgick till -2,2 MSEK• Periodens resultat uppgick till -2,2

Läs mer