Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 2021 ESEN esports AB

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2021: • Totala intäkter uppgick till 0,2 MSEK• Rörelseresultat uppgick till -2,2 MSEK• Periodens resultat uppgick till -2,2

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i ESEN eSports AB (publ), 559022-4506, kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 april 2021 kl. 11:30 i ESEN eSports ABs lokaler, Johannesfredsgatan 5,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2020

VD ORD När man tittar tillbaka på året som gick är ju känslorna delade. Pandemin som helt ändrade förutsättningar att leva och bedriva en verksamhet.

Läs mer