Pressmeddelanden

Statusuppdatering

ESEN esports AB (bolaget) har sedan årsskiftet positionerat sig väl för att implementera en ny strategi och inriktning som ursprungligen meddelats den 15 oktober i

Läs mer

ESEN avyttrar del av verksamhet

ESEN esports AB (Bolaget) har idag tecknat avtal om att sälja dotterbolaget Battleriff Gaming AB. Bolaget fortsätter sitt arbete med att realisera den strategiförändring som

Läs mer

ESEN esports nysatsar med ny VD.

Den 15 november tillträder Alexander Dypbukt som tillförordnad VD och nuvarande VD Johan Grape blir operativt ansvarig I linje med den strategiförändring och omorganisation som

Läs mer

Delårsrapport 3 2021 ESEN esports AB

NYCKELTAL Detta är första tillfället som koncernredovisning upprättas för kvartalsrapport tre, siffrorna inom parantes avser moderbolagets siffror vid förra årets kvartalsrapport tre.  FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR

Läs mer

Uppdatering strategiförändring

Som en del i den strategiförändring som ESEN esports AB (publ) (”Bolaget”) tidigare meddelat att man nu genomgår har koncernen under hösten genomfört flera strukturella

Läs mer

Halvårsrapport 2021

VD har ordet. Ökad omsättning för hela koncernenVi rapporterar en ökad omsättning för hela den samlade koncernen. Detta beror på ett flertal faktorer som fallit

Läs mer