Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 2022 ESEN esports AB

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR Q1 2022:Totala intäkter uppgick till 4,9 MSEK (0,2 MSEK)Rörelseresultat uppgick till -2,9 MSEK (-2,2 MSEK)Periodens resultat uppgick till -3 MSEK (-2,2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2021

ESEN esports AB (publ) släppte idag den 25 februari sin Bokslutskommuniké för 2021. Rapporten i sin helhet finns som bifogad pdf under Investerare – Rapporter  VD

Läs mer

Statusuppdatering

ESEN esports AB (bolaget) har sedan årsskiftet positionerat sig väl för att implementera en ny strategi och inriktning som ursprungligen meddelats den 15 oktober i

Läs mer

ESEN avyttrar del av verksamhet

ESEN esports AB (Bolaget) har idag tecknat avtal om att sälja dotterbolaget Battleriff Gaming AB. Bolaget fortsätter sitt arbete med att realisera den strategiförändring som

Läs mer

ESEN esports nysatsar med ny VD.

Den 15 november tillträder Alexander Dypbukt som tillförordnad VD och nuvarande VD Johan Grape blir operativt ansvarig I linje med den strategiförändring och omorganisation som

Läs mer