IR kontakt

Den huvudsakliga uppgiften för ESENs IR-ansvarige är att i rätt tid ge investerare och kapitalmarknaden korrekt, relevant och tydlig information om bolaget som underlättar förståelsen för ESENs verksamhet och värderingen av bolagets aktie

Johan Grape, VD

Mobil: 0735818382
Email: johan@esenstudio.com

Du är också välkommen att ställa din fråga eller göra din förfrågan via: ir@esenstudio.com