Halvårsrapport 2021

VD har ordet.

Ökad omsättning för hela koncernen
Vi rapporterar en ökad omsättning för hela den samlade koncernen. Detta beror på ett flertal faktorer som fallit på plats under detta kvartal. Dels är det ett lyckat förvärv av 2Prove, ökade intäkter i Svensk Eracing och fler produktionsuppdrag i vår studio. 

Långsiktiga och strategiska samarbeten som ger resultat
Framåt ligger nu ett spännande halvår för koncernen. Vi har arbetat intensivt under en längre period genom strategiska initiativ för att öka vår lönsamhet över tid. Flera av de långsiktiga och strategiskt viktiga samarbeten som vi inlett börjar nu ge resultat.
Downtime  med Cosplay – Investeringen vi gjort har nu lett till att vi anordnade den globala Cosplay tävlingen med Dreamhack Beyond vilket var en succe, där Steelseries var huvudsponsor samt Friday Plays. Framöver planeras det för att genomföra flertalet Cosplay tävlingar både online och offline.
Läkaresällskapet – Vårt samarbete tillsammans med Läkaresällskapet har tagit fart och redan gett uppdrag i vår studio, men även hos Läkaresällskapet.
Etablering Danmark – Vår satsning i Danmark som vi genomför i samarbete med House of Dreams är i full gång. Redan har två projekt genomförts tillsammans med Msi och även Cosplay tävlingen med Dreamhack. 

Framledes har vi även Rainbow Six mästerskapen som snabbt följs upp av höstsäsongen av den Svenska Eracingligan. Eracingen kommer att växa genom under hösten med nya bilar och även rikta sig utanför Sverige.  Vi har fördjupat vårt samarbete med Svenska Bilsportsförbundet och kommer producera båda deras SM tävlingar i höst. Esport VM drar igång i september med att svenska landslaget presenteras följt av Europa kvalet i oktober och världs finalerna i november. Det kommer bli otroligt spännande och se hur det går för Sverige.

Förbättring av plattform och nytt samarbete
Under kvartal två har koncernens investeringar i utvecklingen av Battleriffs plattform fortsatt. Dessa kostnader är av engångskaraktär och kommer trappas ned under resten av året. Ett intensifierat arbete har utförts för att finslipa och förbättra Battleriff plattformen och de 3 viktigaste stegen har nu genomförts. Plattformen har fått ett design lyft och uppdatering av kodstruktur som förenklar video-integration och därmed en större synergi med Esen’s produktioner och erbjudande. Här har vi även inlett ett strategiskt samarbete med Game Chest Group kring både sponsorskap och produkter i Marketplace.

Om vi blickar framåt är jag övertygad om att vi lagt en stabil grund för oss att arbeta vidare på. Med flertalet viktiga samarbeten och projekt på plats redan idag. Detta kombinerat med en ökad rörlighet på marknaden som vi redan nu börjat se ge effekt, bland annat genom vaccinationen av Sveriges befolkning. Allt detta tillsammans med de förvärv Esen gjort ser vi att vi har ett spännande halvår framför oss.

Slutligen vill jag kort lyfta det driv som mina medarbetare visat under denna period. Det är en förutsättning och en oerhörd styrka att ha ett team av denna kaliber.

Johan Grape
VD, ESEN esports AB
 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR DET FÖRSTA HALVÅRET 2021:

Totala intäkter uppgick till 2,3 MSEK
Rörelseresultat uppgick till -4,0 MSEK
Periodens resultat uppgick till -4,0 MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR ANDRA KVARTALET 2021:Totala intäkter uppgick till 1,3 MSEK

Rörelseresultat uppgick till -2,2 MSEK
Periodens resultat uppgick till -2,2 MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK 

Detta är första tillfället som koncernredovisning upprättas för det första halvåret, därför visas inga jämförelsesiffror.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2021.01.01 – 2021.06.30)
● I januari anställs Antony Sastre som affärsansvarig för Battleriff.                      
● ESEN esports meddelade att satsningen på Svensk Eracing fortsätter och utökas med fyra säsonger.                        
● 12:e februari meddelade ESEN eports om genomförda förändringar i syfte att stärka sin kapacitet för informationsgivning. Samtidigt meddelar marknadsplatsen Spotlight att man plockar bort ESEN från observationslistan.
 ● Den 18 februari publicerades bokslutskommunikén för 2020.
● 1 mars meddelade ESEN att bolaget ingått avtal om förvärv att 51% av aktierna i 2Prove AB.
● 10 mars meddelade ESEN att Ubisoft Nordic gett bolaget uppdraget att sända nordiska mästerskapen i RAINBOW SIX SIEGE.
● 10 mars meddelades utfallet av nyttjande av teckningsoption 2020/2021 TO3 och att bolaget tillförts 1.4 MSEK efter emissionskostnader.
● 19 mars publicerades årsredovisningen för 2020.                         
● 30 april blev avtalet med E-sportförbundet SESF förlängt i två år.
● 8 juni tecknar ESEN esports AB avtal med Svenska Läkarsällskapet.
● ESENs riktade emission avseende förvärv av 2Prove AB registrerades hos Bolagsverket 9 juni.
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG  
● 1 juli genomför ESEN esport cosplay-show i samarbete med DreamHack.
 ● 15 juli ingår ESEN esports AB en joint venture i syfte att expandera i Öresundsregionen

Du hittar hela rapporten här

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN esports AB
+46 735 81 83 82
johan@esenstudio.com

ESEN eSports är ett av Sveriges största esportbolag med en komplett infrastruktur för esport vilket innefattar egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och tv-produktion med över 250 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.