ESENS RIKTADE EMISSION AVSEENDE FÖRVÄRV AV 2PROVE AB REGISTRERAD HOS BOLAGSVERKET

ESEN esports AB (”Bolaget”) meddelar att den riktade emissionen till GRUNDBULTEN 38789 AB U.N.T. FRATELLI EQUITY AB avseende förvärv av de utstående aktierna i 2Prove AB har registrerats hos Bolagsverket.

Emissionen innebär att antalet aktier ökar med 3 628 571, från 41 486 758  aktier till 46 386 758aktier.

Aktiekapitalet ökar med 254 801,66 kr, från 2 157 325,39660. till 2.412.127,056600.

Aktierna kommer levereras snarast till tecknarna.

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN esports AB
+46 70 269 14 66
per@hagero.nu