ESEN senarelägger sista dag för handel i TO3

Sista dag för handel i ESEN TO3 senareläggs från den 3 mars 2021 till den 4 mars 2021

ESEN esports AB (”ESEN” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 februari 2021 information om utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020/2021 (ESEN TO 3) (”Teckningsoptionerna”) tillsammans med sista dag för handel i Teckningsoptionerna. Bolaget angav att sista dag för handel i Teckningsoptionerna skulle vara den 3 mars 2021 men väljer nu att senarelägga handeln till den 4 mars 2021 för att undvika missförstånd från innehavarna av Teckningsoptionerna.

Villkor för teckningsoptionerna

Villkor: Fyra (4) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,37 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 22 februari 2021 till och med den 8 mars 2021

Sista dag för handel TO 3: 4 mars 2021

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN eSports AB
+46 735 81 83 82
johan@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.