ESEN meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020/2021

ESEN esports AB (”ESEN” eller ”Bolaget”) meddelar att nyemissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 10 november 2020. Utsökningsdagen för BTU är den 12 november 2020.F

öreträdesemissionen innebär att antalet aktier ökar från 17 001 406 till 34 002 812 när BTU omvandlats till nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie 2020/2021. Aktiekapitalet ökar från 844 073,1144 kr till 1 768 146,2264 kr

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU till 17 001 406 nyemitterade aktier samt 17 001 406 teckningsoptioner av serie 2020/2021. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 kommer löpa mellan 22 februari och 8 mars 2021. Första dag för handel i teckningsoptioner av serie 2020/2021 på Spotlight Stock Market är 19 november 2020.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB agerar rådgivare och emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB bistår ledningen och styrelsen för ESEN med tjänster rörande upprättande av memorandum, koordinering med tredje part och stöd vid frågor rörande bolagsformalia i samband med i Företrädesemissionen. Qap Legal Advisors AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Hägerö, Styrelseordförande ESEN esports AB
Tel:070-2691466
Epost: per@hagero.nu

Om ESEN esports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN esports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN esports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.