ESEN ESPORTS RIKTADE EMISSION SOM BESLUTADES VID EXTRA BOLAGSSTÄMMAN DEN 29 OKTOBER 2021 HAR REGISTRERATS HOS BOLAGSVERKET.

ESEN esports AB (”Bolaget”) meddelar att den riktade emissionen till som den extra bolagsstämman beslutade om den 29 oktober  har registrerats hos Bolagsverket. 

Bolaget tillförs 5.5 MSEK innan emissionskostnader, samt om samtliga optioner av serie TO4 löses in tillförs bolaget ytterligare 15.8 MSEK. För kompletta villkor see tidigare kommunikation, 

Emissionen innebär att antalet aktier ökar med 13 750 000, från 46 386 758  aktier till 60 136 758 aktier.

Aktiekapitalet ökar med 715 004,63kr, från 2 412 127,0566 kr till 3 127 127,0566 kr 

Aktierna kommer levereras snarast till tecknarna. 

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN esports AB
+46 70 269 14 66
per@hagero.nu