ESEN esports offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020

ESEN esports AB (”ESEN” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 28 maj 2020, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020, vilka emitterades i samband med ESENs företrädesemission under det fjärde kvartalet 2020. Under perioden 4 – 25 maj 2020 hade innehavare av teckningsoptioner av serie 2020 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 3 097 892 teckningsoptioner av serie 2020, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 64 procent, motsvarande 774 473 aktier. ESEN tillförs därmed cirka 580 TSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 29 TSEK. 

Antal aktier och aktiekapital

ESEN tillförs cirka 580 TSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 29 TSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i ESEN uppgå till 10 468 167 stycken och aktiekapitalet uppgå till 544 344,68 SEK.

Denna information är sådan information som ESEN eSports AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj, 2020.

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN eSports AB
+46 735 81 83 82

johan@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.