ESEN esports nysatsar med ny VD.

Den 15 november tillträder Alexander Dypbukt som tillförordnad VD och nuvarande VD Johan Grape blir operativt ansvarig

I linje med den strategiförändring och omorganisation som ESEN eSports (ESEN) genomgår har man valt att göra en förändring på ledningssidan. Alexander Dypbukt kommer senast ifrån rollen som VD för ESEN:s dotterbolag 2Prove AB, som han tillsammans med Mikael Lundgren är grundare till, kliver nu in som VD för ESEN eSport AB. Alexander har sedan tidigare genom Fratelli Equity AB ett betydande aktieinnehav som uppgår till 8 510 571 miljoner aktier.

Nuvarande VD Johan Grape övergår till en roll som operativt ansvarig där han kommer fokusera fullt ut på att driva operativ tillväxt inom ESENs befintliga verksamhet samt att bygga en struktur för att integrera kommande förvärv.

Per Hägerö, Styrelseordförande, kommenterar:

  • Att Alexander nu kliver in som VD är ett steg i vår nya riktning. I Alexander får vi en säljorienterad person med stort fokus på att utveckla affären framåt, vilket vi tror blir en viktig pusselbit för att nå tillväxt med lönsamhet i koncernen, samt hitta rätt förvärv. Styrelsen vill samtidigt tacka Johan Grape för de steg han tagit med ESEN och är glada att Johan är kvar inom ESEN i hans nya roll som operativt ansvarig.  

– Jag är stolt och glad över att ta över som VD och att få leda företaget i en så pass spännande fas som bolaget befinner sig i, säger Alexander Dypbukt. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med ESENs medarbetare, styrelse och kunder för att driva företagets fortsatta utveckling framåt. Fokus framåt är enligt mig nu att skapa lönsam tillväxt inom koncernen, samt fortsätta bolagets strävan efter rätt typ av förvärv. 

Denna information är sådan som ESEN eSports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande [2021-11-15, 09:29].

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN eSports AB
+46 70 269 14 66
per@hagero.nu