ESEN esports flyttar årsstämman till den 9 april 2021

Styrelsen har beslutat att flytta fram årsstämman till den 9 april 2021.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 7 april 2021. Anledningen till senareläggningen är pga. logistiska skäl.

Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras under dagen.

Bolagets årsredovisning och övriga stämmohandlingar kommer att publiceras på bolagets hemsida senast tre veckor före stämman.

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN eSports AB
+46 70 269 14 66
per@hagero.nu
 

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.