ESEN esports AB stärker likviditeten genom upptagande av lån

Styrelsen i ESEN esports AB har beslutat att uppta lån upp till 1 400 000 SEK med syfte att tillföra rörelsekapital för utvecklingen av bolagets erbjudanden. Långivarna är Exceca Allocation AB, Zebub AB, Magnus Ottosson AB och Gavald Holdings AB. ESENs styrelseledamot Mikael Larsson är verksam inom Zebub AB och har därför inte deltagit i beslutet.

Lånen löper till och med den 31 december 2020 och löper med en ränta på 1,5% per kalendermånad under låneperioden. En uppläggningsavgift på 5% tillkommer.

Långivare har möjligheten att deltaga i den företrädesemission som kommunicerats genom att använda teckningsrätter som långivaren innehar vid teckningstlilfället. Långivaren har vid teckning genom teckningsrätter möjligheten att konvertera lånet och upplupen ränta som betalning för de aktier som tilldelats.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att säkerställa Bolagets långsiktiga finansiering på ett optimalt sätt, varav detta lån är ett steg, i syfte att tillgodose de kapitalbehov som uppstår i utvecklingen av Bolaget.

För mer information vänligen kontakta ESEN esports styrelseordförande Per Hägerö

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN esports AB
+46 70 269 14 66
per@hagero.nu
 

ESEN esports är ett av Sveriges största esportbolag med en komplett infrastruktur för esport vilket innefattar egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och tv-produktion med över 250 sändningar i ryggen. ESEN esports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN esports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.

Detta meddelande innehåller information som ESEN esports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.45 CET den 23 september 2020.