ESEN eSports AB offentliggör utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020

ESEN eSports AB (”ESEN” eller ”Bolaget”) har idag, den 30 april, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020 (ESEN TO 2) (”Teckningsoptionerna”).

ESEN eSports AB (”ESEN” eller ”Bolaget”) har idag, den 30 april, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020 (ESEN TO 2) (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 0,75 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 908 TSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 45 TSEK.

Villkor för teckningsoptionerna

Villkor: fyra (4) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,75 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 4 maj 2020 till och med den 25 maj 2020

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN eSports AB
+46 735 81 83 82

johan@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm. 

Detta meddelande innehåller information som ESEN eSports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.30 CET den 30 april 2020.