ESEN eSports AB: Minskning av Aktiekapitalet för täckande av förlust återställer det Egna Kapitalet per 31/3 2020

I delårsrapport ett 2020 som omfattar perioden 1 januari till 31 mars 2020 och som släpps idag visar Bolaget att det Egna Kapitalet understiger Aktiekapitalet med mer än det halva aktiekapitalet. Aktiekapitalet uppgår till 1 739 tkr och det Egna Kapitalet uppgår till 349 tkr.

På den ordinarie årsstämman, torsdagen den 14 maj 2020, så beslutade stämman att Aktiekapitalet minskas med 1 235 643,29 kr till 504 072,09 kr för täckande av förlust utan indragning av aktier. Detta innebär att det Egna Kapitalet är återställt per 31 mars 2020. Det finns därför ingen anledning att upprätta en kontrollbalansräkning.