ESEN esports AB ingår i en joint venture i syfte att expandera i Öresundsregionen

ESEN esports AB meddelar idag att de tillsammans med grundaren av danska HAHA Invest kommer att ingå ett joint venture samt etablera ett danskt dotterbolag. Syftet med etableringen är att skapa en e-sport hub och att bli en nyckelspelare inom underhållning och esport i Öresundsregionen och stärka ESENs position i Norden.

Inom ramen för det gemensamma projektet kommer ESEN och HAHA Invest som är grundat av Mikkel De Linde att samäga ett dotterbolag, ESEN Denmark. Parterna är överens om att ESEN esports AB kommer att vara majoritetsägare av bolaget.

Kontoret kommer vara beläget i den nya satsningen House of Dreams som erbjuder kontorslösningar till företag i kontorsfastigheten belägen i Vallensbaek, utanför Köpenhamn. Konceptet har grundats av Mikkel De Linde, Martin Post Lindberg och Lasse Rafen och kommer bland anna trikta in sig mot företag inom gaming och esport.

Under det kommande halvåret ska ESEN Denmark etablera en produktionsstudio, producera nya e-sportproduktioner, starta en dialog med den danska marknaden och med potentiella danska samarbetspartners samt vidareutveckla varumärket ESEN i Danmark. Målet med ESEN Denmark är att bolaget ska vara lönsamt efter den initiala sexmånadersperioden.

– Det här känns oerhört roligt för oss, eftersom det ger oss en möjlighet att etablera ett nytt segment i Danmark med möjlighet att få ytterligare synlighet och nya affärsmöjligheter i den spännande och växande Öresundsregionen och att Allan Petersen tar positionen som ansvarig för Danmark känns väldigt tryggt, säger ESENs vd, Johan Grape, i en kommentar.

– Jag är jätteglad över att få vidareutveckla ESEN, som har både kunskap, erfarenhet och ett känt varumärke inom esporten. Vi har en strategiskt bra lokal som är lämplig som produktionsstudio samt ett gediget kontaktnät i regionen. Tillsammans kan vi bygga något riktigt bra, säger Country manager Danmark, Allan Petersen i en kommentar.

Den initiala budgeten för samarbetet är 600 000 SEK totalt, varvid bägge parter investerar 300 000 SEK kontant under en halvårsperiod. I budgeten ligger utgifter för etablering av e-sportstudio, marknadsföring, samt anställning av två medarbetare till det danska bolaget.  

Denna information är sådan som ESEN eSports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-15 14:04 CET.

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN esports AB
+46 735 81 83 82
johan@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.