ESEN esports AB informerar om revisorns anmärkning i revisionsberättelsen

ESEN esports AB informerar om revisorns anmärkning i revisionsberättelsen.

Anmärkning i Revisionsberättelsen

I revisionsberättelsen till årsredovisningen som läggs fram på Årsstämman i ESEN esports AB lämnar revisorn en anmärkning om att det under det gångna räkenskapsåret inte i rätt tid och med rätt belopp vare sig redovisat eller betalt avdragen skatt, sociala avgifter samt mervärdesskatt.  

Bolagets kommentarer

Orsakerna till den då rådande bristande redovisningen och därmed icke tillfredsställande löpande rutiner, är i sin helhet korrigerade och kommunicerade i tidigare PM publicerat 12 Februari 2021.

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN esports AB
+46 735 81 83 82
johan@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.