Delårsrapport 3 2020

Först vill jag tacka alla de som deltog i emissionen. Det var min första emission som VD och det är verkligen skönt att den blev lyckad. För mig personligen är det ett otroligt ansvar att hantera det kapital vi nu fått och se till att vi gör nytta av dem. En sak i rapporten som jag vill förtydliga är angående de ökade externa kostnaderna. Dessa är engångskostnader i samband med förvärvet av Battleriff och emissionen och inte något som kommer återkomma.

Vårt nya samarbete med LGND agency som vi kommunicerat växer och vi har nu  tillsammans anställt Johnny Skov som säljresurs. Johnny har stor erfarenhet av branschen och har tidigare arbetat på Komplett och Steel Series. Johnny kommer fokusera på skaffa sponsorer och partnersamarbeten för hela ESENs produktportfölj. Downtime heter det första programmet vi producerar med LGND och det finns nu uppe på youtube. Även om det fortfarande är saker som behöver förbättras är jag väldigt stolt och ser verkligen potentialen i projektet. I slutet på November börjar vi även med nästa steg och lanserar ett nytt program kring Cosplay.

Battleriff plattformen fortsätter vi att utveckla med nya spel och turneringsfunktioner. Den uppsatta strategin att arbeta med community, influencers och turneringsorganisatörer fortsätter vi med. Precis nu genomförs den största Heartstone turneringen i Brasilien på plattformen och Starcraft Sverige drar snart igång med deras turnering. Arbetet med att analysera den information vi har i databasen har gett oss mycket bättre kunskap kring hur besökarna använder plattformen. Vi ska nu genomföra förändringar i layout, nytt format på marketplace och utveckla integrationen mot speltillverkarna.

För mig personligen har Svensk Eracing varit det absolut roligaste projektet på väldigt länge. Kappa Bar Cup var första sändningen och jäklar va vi fick lära oss nya sätt att producera esport. Spelet iRacing erbjuder hundratals kamerainställningar, oändligt med statistik och massa olika plugins för grafik. Utan hjälpen från community hade resultatet inte blivit så bra det faktiskt blev. Totalt hade vi 2000 tittare med en medelålder på 31 vilket är väldigt annorlunda mot annan esport. Eracing kommer vi fortsätta med och nästa vecka startar en ny turnering samt att vi även fått förtroende att producera SM i virtuell bilsport för Svenska Bilsportförbundet.

Arbetet med studion och företag har gått rätt bra och vi har haft väldigt olika uppdrag. Danstävling, aktieseminarie, investerarpresentation och podcast för ett politisktpartiet är några som vi arbetat med. Efter de hårdare regler som regeringen bestämt har vi fått tänka om då en del kunder avbokat. Så vi kommer sätta ihop ett paket med ljud, belysning och kamera som vi kan styra på distans hos kunden. I studion ska vi försöka skapa mindre avdelningar för att minska risken för spridning av virus.

Så hur går det med förvärv undrar ni? Jo vi har nu en lista med intressanta företag som vi arbetar aktivt med. Målet är att skapa synergier, ökat värde genom större omsättning och tillväxt eller andra strategiska värden som passar i de affärsområden vi satt upp. Jag tittar även noga på att de passar in i vår affärsmodell och företagskultur.

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2020

Totala intäkter uppgick till 0,7 MSEK (1,2)

Rörelseresultatet uppgick till -4 MSEK (-3,7)

Periodens resultat uppgick till -4,1 MSEK (-3,7)

Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK (-0,77)

Siffror inom parentes avser det första halvåret 2019.

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 3 2020

Totala intäkter uppgick till 0,2 MSEK (0,5)

Rörelseresultatet uppgick till -2,1 MSEK (-1,1)

Periodens resultat uppgick till -2,2 MSEK (-1,1)

Siffror inom parentes avser det tredje kvartalet 2019.

Denna information är sådan som ESEN eSports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-20 08:44 CET.

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN esports AB
+46 735 81 83 82
johan@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.