Kategori: Uncategorized

Uppdatering strategiförändring

Som en del i den strategiförändring som ESEN esports AB (publ) (”Bolaget”) tidigare meddelat att man nu genomgår har koncernen under hösten genomfört flera strukturella förändringar i organisationen och kommer börja se effekterna av detta på kostnadsbesparingar i det fjärde kvartalet.  Bedömningen i dagsläget är att de totala kostnaderna nästkommande månad kommer att sjunka till ca […]

ESEN esports AB ingår samarbete med House of Minds Solutions AB

Sändnings- och produktionsbolaget ESEN esports AB (ESEN) meddelar idag att man ingår ett samarbetsavtal med House of Minds Solutions AB (”HOM”) i syfte att bedriva utveckling, utbildningar och event inom e-sport, spelutveckling och gamification. HOM är ett utbildningsföretag som utformar och genomför utbildningar online och onsite inom ett stort antal områden. Under varumärket House of Games bedriver HOM […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ESEN ESPORTS AB

Aktieägarna i ESEN esports AB, org.nr 559022-4506 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 29 oktober 2021 klockan 12.00 i Bolagets lokaler på Johannesfredsvägen 5, 168 69 Bromma. Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19 Den fortsatta spridningen av Covid-19 är svår att bedöma med någon säkerhet. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande råder vissa […]

Rättelse av utskick: Ny strategi och rebranding av ESEN esports i samband med riktad emission om ca 5,5 miljoner

I det tidigare pressmeddelande som publicerades saknades ett stycke. ”Genomförande av den riktade emission samt utfärdandet av de vederlagsfria optionerna är villkorat av att bolagsstämman godkänner beslutet samt att samtliga teckningsoptioner av serie TO4 tas upp till handel på Spotlight.”  Bolaget beklagar felet. Korrekt information i sin helhet.  ESEN esports AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör idag att de […]

Ny strategi och rebranding av ESEN esports i samband med riktad emission om ca 5,5 miljoner

ESEN eSports AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör idag att de genomför en riktad nyemission till investerare som initialt tillför Bolaget ca 5.5 MSEK. Bolaget ser ökade möjligheter att kunna utföra förvärv och konsolidering av intressanta företag inom gaming- och spelsektorn och samtidigt påbörja uppbyggnaden av en ny verksamhetsorganisation, där ESEN eSports med dess huvudsakliga verksamhet kommer […]

ESEN Esports startar den tredje säsongen av Svenska Eracingligan och lanserar en ny europeisk eracingliga.

Sändnings- och produktionsbolaget ESEN eSports AB (ESEN) meddelar idag att de startar den tredje säsongen av Svenska Eracingligan den 26 augusti samt lanserar en ny europeisk eracingliga. ESEN Studio ansvarar för båda rättigheterna och kommer producera sändningarna och hantera samarbeten, annonsörer, sponsorer och partners i bägge ligorna. Nytt för hösten är expansionen till en europeisk liga; European Eracing […]

Halvårsrapport 2021

VD har ordet. Ökad omsättning för hela koncernenVi rapporterar en ökad omsättning för hela den samlade koncernen. Detta beror på ett flertal faktorer som fallit på plats under detta kvartal. Dels är det ett lyckat förvärv av 2Prove, ökade intäkter i Svensk Eracing och fler produktionsuppdrag i vår studio.  Långsiktiga och strategiska samarbeten som ger […]

ESEN esports AB ingår i en joint venture i syfte att expandera i Öresundsregionen

ESEN esports AB meddelar idag att de tillsammans med grundaren av danska HAHA Invest kommer att ingå ett joint venture samt etablera ett danskt dotterbolag. Syftet med etableringen är att skapa en e-sport hub och att bli en nyckelspelare inom underhållning och esport i Öresundsregionen och stärka ESENs position i Norden. Inom ramen för det […]

ESEN esport genomför cosplay-show i samarbete med DreamHack

Sändnings- och produktionsbolaget ESEN esports AB (ESEN) meddelar idag att bolaget har fått ansvaret att genomföra sin cosplay-show, ICONIC, i samarbete med DreamHack Beyond.   Cosplay är en kreativ, inspirerande och social aktivitet där människor möts för att gestalta olika skapelser från sina favoritserier, filmer, universum, vare sig det är från allmän popkultur, nördkultur eller […]

ESENs riktade emission avseende förvärv av 2Prove AB registrerad hos Bolagsverket

ESEN esports AB (”Bolaget”) meddelar att den riktade emissionen till GRUNDBULTEN 38789 AB U.N.T. FRATELLI EQUITY AB avseende förvärv av 2Prove AB har registrerats hos Bolagsverket. Emissionen innebär att antalet aktier ökar med 3 628 571, från 37 858 187 aktier till 41 486 758 aktier. Aktiekapitalet ökar med 188 699,67 kr, från 1 968.625,726600 till 2 157 325,39660. Aktierna kommer levereras […]