Kategori: Uncategorized

Kommuniké från årsstämma den 3 maj 2022 i ESEN esports AB u.n.ä till Augeo Group AB

Vid årsstämma i ESEN esports AB u.n.ä till Augeo Group AB (”Bolaget”), som ägde rum idag den 3 maj 2022, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet. att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2021 och att disponera Bolagets resultat […]

Delårsrapport 1 2022 ESEN esports AB

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR Q1 2022:Totala intäkter uppgick till 4,9 MSEK (0,2 MSEK)Rörelseresultat uppgick till -2,9 MSEK (-2,2 MSEK)Periodens resultat uppgick till -3 MSEK (-2,2 MSEK)Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,06 SEK) Jämförelsesiffror visas inom parantes.Verksamheten 2022 är inte densamma som verksamheten 2021 då ESEN vid den tidpunkten föregående år varken hade 2Prove AB […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ESEN ESPORTS AB

Aktieägarna i ESEN esports AB, org.nr 559022-4506 (”Bolaget”), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) tisdagen den 3 maj 2022 klockan 12.00 i Bolagets lokaler på Johannesfredsvägen 5, 168 69 Bromma. Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19 Den fortsatta spridningen av Covid-19 är svår att bedöma med någon säkerhet. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande råder […]

Vaxxa nomineras till Årets hållbara e-handelsresa 2022

Vaxxa har blivit nominerade till ’Årets hållbara e-handelsresa 2022’, en utmärkelse som delas ut av Breakit. Vaxxa har sedan start haft hållbarhet och miljö som starka ledord, och något som genomsyrat hela verksamheten. Bolaget ser en ökad efterfrågan från olika företag som har ambitioner kring hållbarhet och som aktivt vill driva en utveckling mot klimatneutral […]

Vaxxa startar samarbete med Beijer Byggmaterial

ESEN:s senaste förvärv Vaxxa ingår samarbete med Beijer Byggmaterial. Vaxxa.se är anpassad för att byggvaruhus enkelt ska kunna sälja överskott, felbeställningar och utställningsexemplar. Istället för att varorna riskeras att slängas, fraktas långt tillbaka till leverantörer eller ta upp lageryta, så säljes varorna snabbt vidare till privatpersoner och företag på auktion hos Vaxxa. Samarbetet bidrar till […]

Kommuniké från extra bolagsstämma den 21 mars 2022 i ESEN esports AB

Vid extra bolagsstämma i ESEN esports AB (”Bolaget” eller ”ESEN”), som ägde rum idag den 21 mars 2022, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet. att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag varmed ändringarna i huvudsak bestod av ändring av Bolagets verksamhetsbeskrivning för att anpassa den till Bolagets nya verksamhet. att godkänna […]

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ESEN ESPORTS AB DEN 21 MARS 2022

Aktieägarna i ESEN esports AB, org.nr 559022-4506 (”Bolaget”), har den 21 februari 2022 kallats till extra bolagsstämma i Bolaget måndagen den 21 mars 2022 kl. 12.00 i Bolagets lokaler på Johannesfredsvägen 5, 168 69 Bromma. De huvudsakliga förslagens fullständiga innehåll framgår enligt nedan. Val av ordförande vid stämman (punkt 1) Styrelsens ordförande Per Hägerö föreslås […]

Bokslutskommuniké 2021

ESEN esports AB (publ) släppte idag den 25 februari sin Bokslutskommuniké för 2021. Rapporten i sin helhet finns som bifogad pdf under Investerare – Rapporter  VD Ord – Bokslutskommuniké 20212021 vart ett intressant år som i slutändan fick två ansikten för ESEN esports. När vi summerar året gör vi det med den högsta omsättningen hittills i […]

Uttalande kring Spotlights beslut

ESEN esports AB (publ) publicerade igår (15 februari 2022) nyheten om att bolaget slutit ett avtal om att förvärva 100% av Vaxxa AB. Ett avtal som innefattar ett omvänt förvärv där säljarna av Vaxxa äger 67 procent av aktierna i ESEN, samt en exekevering av den strategiförändring som bolaget meddelat i tidigare pressmeddelanden (bl.a. den […]

Kallelse till extra bolagsstämma i ESEN esports AB

Aktieägarna i ESEN esports AB, org.nr 559022-4506 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 mars 2022 klockan 12.00 i Bolagets lokaler på Johannesfredsvägen 5, 168 69 Bromma. Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19 Den fortsatta spridningen av Covid-19 är svår att bedöma med någon säkerhet. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande råder inga […]