Bokslutskommuniké 2019

VD ORD

När vi nu summerar året så ser vi att resultatmässigt visar Q4 på ett kraftigt förbättrat resultat. De omstruktureringar vi har genomfört under året visar tydligt resultat i form av lägre kostnader från och med Q4/2019 och ett tydligare fokus på ESEN eSports kärnerbjudanden. Strategiskt valde vi att genomföra en företrädesemission för att stärka finanserna vilken blev väldigt framgångsrik då den övertecknades till 173%. Detta visar på ett tydligt förtroende från aktieägarna att fortsätta bygga för framtiden och vara en ledande aktör i utvecklingen av esport. 

Vm-Kvalet var en succe där vi lyckas knyta till oss starka varumärken som är utanför sfären av varumärken som är direkt kopplade till e-sporten. Detta är en faktor som är väldigt viktig och en av nycklarna till att vi ska lyckas öka omsättningen och tillväxten. 

Partnerskapet med FMG har visat på att dem kan leverera affärer på kort tid, exempel på detta är bl a Western Digital Black och Pricerunner. Samarbetet är ännu i sin linda och vi ser optimistiskt på framtiden med fler och större affärer. 

King of Nordic är tillbaka med en 15:e säsong och det är med glädje jag kan konstatera att intresset för Counter-Strike Global Offensive är rekordhögt. Antalet samtidiga spelare var över 900.000 i februari vilket visar att intresset håller i sig trots att spelet är nästan 8 år

Vi har även ingått en avsiktsförklaring med Autoexperten om att skapa en mobil arena för e-sport. Detta är ett jättespännande projekt som ännu är i en uppstartsfas, vi kommer att kommunicera mer och ingående vad detta innebär inom en snar framtid.  

Vi går in i det nya året med fokus på följande områden, egna rättigheter: King of Nordic, landslaget och den mobila arenan. Vi har nu skurit ner på kostnaderna till ett minimum och paketerat om våra rättigheter för att möta marknaden med rätt produkter och därigenom uppnå en positiv utveckling avseende både omsättning och rörelseresultat. 

Joakim Stenberg
VD

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR HELÅRET 2019

Totala intäkter uppgick till 1,5 MSEK (3,0)
Rörelseresultatet uppgick till -4,7 MSEK (-4,3)
Periodens resultat uppgick till -4,7 MSEK (-4,3)
Resultat per aktie uppgick till -0,97 SEK (-0,90)
Siffror inom parentes avser helåret 2018.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 4 2019

Totala intäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,3)
Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (-1,7)
Periodens resultat uppgick till -0,9 MSEK (-1,8)
Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,37)
Siffror inom parentes avser kvartal 4 2018.

Kontakt
Joakim Stenberg, vd ESEN eSports
+46 70 772 87 72
joakim@esenstudio.com

Om ESEN eSports
ESEN eSports är ett av Sveriges största esportbolag med en komplett infrastruktur för esport vilket innefattar egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och tv-produktion med över 250 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.

Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020.