Avstämningsdag för teckningsoptioner av serie TO4

Som tidigare meddelats beslutade den extra bolagsstämman som hölls 29 oktober att befintliga ägare i ESEN esports AB skall erhålla teckningsoptioner av serie TO4 som kompensation för utspädningen som den riktade emissionen som samma extra bolagsstämman beslutade om innebär. 


Avstämningsdag för att erhålla teckningsoptioner har beslutats till den 23 november 2021. 
Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Teckningsoptioner: 19 november.

Första dag för handel exklusive rätt att erhålla Teckningsoptioner: 22 november.

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN esports AB
+46 70 269 14 66
per@hagero.nu