Årsredovisning 2019 och revisorns anmärkning i revisionsberättelsen

ESEN eSports AB (”Bolaget”), avger här, av styrelsen antagen årsredovisning för 2019 och informerar därutöver om revisorns anmärkning i revisionsberättelsen.

Anmärkning i Revisionsberättelsen

I revisionsberättelsen till årsredovisningen som läggs fram på Årsstämman i ESEN ESports AB lämnar revisorn en anmärkning om att det under det gångna räkenskapsåret har förelegat brister i redovisningen av, samt betalningen av mervärdesskatt, avdragen skatt och sociala uppgifter. 

Bolagets kommentarer

Orsakerna till den då rådande bristande redovisningen och därmed tillfredsställande löpande rutiner, är i sin helhet korrigerade och åtgärdade i samband med att bolaget arbetet med att förbättra redovisnings- och ekonomistyrningsrutinerna för Bolaget.

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN eSports AB
+46 735 81 83 82

johan@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.