Aktieförsäljning i ESEN eSports AB

Under slutet av förra veckan sålde ESEN eSports styrelseordförande, Per Hägerö, 114 000 aktier och finanschef Thomas Edselius, 40 000 aktier i bolaget.

Att styrelseordföranden och finanschefen minskade sina innehav är inte något dramatiskt för bolaget.

– ”Jag har inte för avsikt att sälja något mer då jag starkt tror på bolaget och dess framtid. Bakgrunden till avyttringen var att frigöra kapital för återinvestering genom de teckningsoptioner som erhölls vid den senaste nyemissionen där jag investerade ett större belopp,” säger Per Hägerö.

Efter avyttringen äger styrelseordföranden 143 753 aktier och 269 808 teckningsoptioner i ESEN eSports ABTransaktionen har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.
 

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN eSports AB
+46 70 269 14 66

per@hagero.nu
 

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.